Leasing av bil

Leasing av bil

Privatleasing kan være en perfekt løsning for deg som ikke vil eie bilen. En leasingavtale vil si en avtale på en ny bil uten billån, og privatleasing er en alternativ måte å finansiere bruk av privatbil. Leasing innebærer at du leier en bil for en nærmere tidsbestemt periode, før bilen leveres tilbake. En privat leasingavtale fungerer vanligvis slik at forbrukeren (leietaker) forplikter seg til å leie en ny bil i en tre- eller fireårsperiode. Unntaksvis kan det avtales lengere eller kortere leietid.Det betyr at du slipper å tenke på for eksempel bruktbilpriser og marked når leasingperioden er over.

Det er viktig å huske på at en leaset bil er ikke det samme som en leiebil, som har alt inkludert. På en leaset bil har du full bruksrett, men også full vedlikeholdsplikt. Dette betyr at om ikke annet er avtalt, skal du selv sørge for at servicer blir fulgt, dekk skiftet og forsikring tegnet.

Hva betyr ordene når vi snakker om leasing?

Når vi ser på en leasingavtale snakker vi ofte om totalprisen, som består av startleie, etableringsgebyr og månedsleie for hele leieperioden.

  • Startleie: Et engangsbeløp som må innbetales før bilen kan utleveres. Dette kan også kalles kontantandel, engangsbeløp eller innskudd. Startleien inngår som del av din betaling, og refunderes ikke ved kontraktens slutt. Velger du høy startleie vil du få lavere månedspris enn ved å velge lav startleie.
  • Månedsleie: Beregnes ut ifra bilens pris inkludert leveringsomkostninger, startleie, leasingperiode, kjørelengde, rente og restverdi. Jo høyere startleie du betaler, jo lavere månedsleie får du. En privatleasingsavtale kan være på 36 eller 48 måneder.
  • Totalpris: Prisen du betaler totalt gjennom hele leasingavtalen. Denne totalprisen inneholder startleien og i mange tilfeller etableringsgebyret, i tillegg til den samlede månedsprisen for hele perioden.
  • Påkost: Penger du betaler for å utbedre unormal slitasje du har påført bilen i løpet av leasingperioden.

Hva er billigst av lån og leasing?

Hva som passer for deg er en vurdering ut fra dine ønsker og behov. Når det kommer til pris er det vanskelig å si hva som er billigst av lån og leasing. Dette avhenger av mange parametere, blant annet hvor lenge du skal ha bilen, bruksmønster, hvordan du behandler den, restverdi (prisen bilforhandleren/leasingselskapet antar at bilen vil bli solgt for når leasingavtalen utløper), markedsverdien på bilen ved salg og servicekostnader (henger sammen med hvor lenge du har bilen og hvordan den behandles).

Derfor er det vanskelig å si hva som vil lønne seg for deg. Leasing er forutsigbart da dette baserer seg på en antatt kjørelengde, service og periode, samt en fremtidig salgsverdi. Har du behov for veiledning rundt hva som passer deg best er du hjertelig velkommen til en uforpliktende veiledningssamtale med en av våre rådgivere.

Kilder: NAF, Bilfinans, Elbil 24, Forbrukerrådet.

Har du spørsmål om leasing?